خدمات ما

شرکت نويد نور پليمر

شرکت نويد نور پلیمر به شماره ثبت 55681 با هدف تحقق توليد اشتغال ملى و استفاده از توانايی های بالقوه و گسترده در فرآيند توسعه متوازن و پايدار اقتصادی ـ اجتماعی و مشارکت پويا و فعال در سازندگی و گسترش اشتغال و نيز توسعه صادرات غير نفتی در کشور ازطريق ايجاد و توسعه واحدهای توليدی ـ صنعتی و خدماتی متعدد و ارائه محصولات با کيفيت داخلی و صادراتی و حضور مؤثر در بازارهای جهانی مشغول فعاليت می باشد.

ارائه بهترین

وازلین و انواع پارافین‌ها

نوید نور با کادری مجرب و متخصص نسبت به خریدهای انواع مواد اولیه مصرفی و قطعات و تجهيزات مورد نياز با بالاترین

آمار

آنچه

انجام

داده ایم؟

52+کشور
7دفتر
850+مشتری
کنترل
کیفیت
کلیه فرایندهای قبل از تولید شامل کنترل کیفی مواد اولیه ورودی، کنترل های حین فرایند تولید و کنترل نهایی
تجارت
 
این شرکت با کادری مجرب و متخصص نسبت به خریدهای انواع مواد اولیه مصرفی و قطعات و تجهيزات مورد نياز با بالاترین
برنامه‌ها
در طول دو دهه گذشته با مدد پرسنل غیور و زحمتکش خود، اقدام به تولید و صادرات بهترین نوع از انواع وازلین بهداشتی